Data

Nhà sản xuất Thúy Nga
Album số TNCD118
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


NGÀN CÁNH NHẠC 4 « NGÀN CÁNH NHẠC 4 Phạm Duy CD Chronology Minh Họa Truyện Kiều - Phần 2 » Minh Họa Truyện Kiều - Phần 2

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất