Data

Nhà sản xuất EP Productions
Thẻ Elvis Phương Ban Phượng Hoàng Lê Hựu Hà Nguyễn Trung Cang


Bình luận


Elvis Phương CD Chronology KHI TA YÊU NHAU » KHI TA YÊU NHAU

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất