Collection từ internet một số nhạc của Phạm Duy và Trịnh Công Sơn do Nguyên Thảo hát.

Bình luận


Nguyên Thảo Collection Chronology ĐI XA VỚI THẢO » ĐI XA VỚI THẢO

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất