Nếu không coi được thì xin các bạn bấm chuột phải vô ĐÂY rồi chọn Save Link As... để tải xuống.

{pdf}http://dl.dropbox.com/s/bwibv2d3idgfw9b/PhamDuy_DungBoEmMotMinh.pdf{/pdf}
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất