Thơ Vũ Hữu Định, Phạm Duy phổ nhạc
Còn Chút Gì Để Nhớ - Phạm Duy
Bình luận

Đăng Nhập/Xuất