Nghìn Trùng Xa Cách - Thái Hiền
Nghìn Trùng Xa Cách - Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Suối Mơ - Thái Hiền
Suối Mơ - Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Yesterday Once More - Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng
Yesterday Once More - Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Bây Giờ Tháng Mấy - Tuấn Ngọc & Thái Hiền
Bây Giờ Tháng Mấy - Tuấn Ngọc & Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Tình Cầm - Tuấn Ngọc
Tình Cầm - Tuấn Ngọc

Paris October 28, 2018

Liên khúc Nữ Ca - Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng
Liên khúc Nữ Ca - Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Dốc Mơ - Thái Hiền
Dốc Mơ - Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Tóc Mây - Thái Hiền
Tóc Mây - Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.

Tháng Sáu Trời Mưa - Thái Hiền
Tháng Sáu Trời Mưa - Thái Hiền

Chiều nhạc Cho Tôi Lại Ngày Nào được tổ chức tại Paris ngày October 28, 2018. Với sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Thái Thảo, Thiên Phượng.