Quốc Bảo
31.8.20131.  Ngày tinh khôi - Hà Anh Tuấn, Hồ Trung Dũng, Phương Linh


2.  Nơi chân mây cuối trời - Hồ Trung Dũng
    

3.  Chờ nhé em, tôi về - Hồ Trung Dũng, Phương Linh


4.  Làn da của mưa - Hà Anh Tuấn


5.  Như - Hà Anh Tuấn
     

6.  Niềm đau chìm xuống - Phương Linh
    

7.  Sóng - Hồ Trung Dũng
    

8.  Tằm - Thành Lộc
         

9.  Hình như chúng ta - Nguyên Hà
    

10. Hàng ngàn cánh chim - Nguyên Hà, Thành Lộc
         

11. Có khi đang vui - Phương Linh
         

12. Mùa em - Hồ Trung Dũng
         

13. Tình là chi - Hồ Trung Dũng, Thành Lộc
          
14. Thời khắc dài - Nguyên Hà
         

15. Lạnh - Đồng Lan
          

16. Aria của nàng - Hà Anh Tuấn, Phương Linh
          
17. Lụa - Phương Linh
         

18. Bài ngợi ca tình yêu - Hồ Trung Dũng, Đồng Lan
     

19. Bình yên - Hợp ca
Quốc Bảo
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất