Quốc Bảo
31.8.20131.  Ngày tinh khôi - Hà Anh Tuấn, Hồ Trung Dũng, Phương Linh

2.  Nơi chân mây cuối trời - Hồ Trung Dũng
    
3.  Chờ nhé em, tôi về - Hồ Trung Dũng, Phương Linh

4.  Làn da của mưa - Hà Anh Tuấn

5.  Như - Hà Anh Tuấn
     
6.  Niềm đau chìm xuống - Phương Linh
    
7.  Sóng - Hồ Trung Dũng
    
8.  Tằm - Thành Lộc
         
9.  Hình như chúng ta - Nguyên Hà
    
10. Hàng ngàn cánh chim - Nguyên Hà, Thành Lộc
         
11. Có khi đang vui - Phương Linh
         
12. Mùa em - Hồ Trung Dũng
         
13. Tình là chi - Hồ Trung Dũng, Thành Lộc
          
14. Thời khắc dài - Nguyên Hà
         
15. Lạnh - Đồng Lan
          
16. Aria của nàng - Hà Anh Tuấn, Phương Linh
          
17. Lụa - Phương Linh
         
18. Bài ngợi ca tình yêu - Hồ Trung Dũng, Đồng Lan
     
19. Bình yên - Hợp ca
Quốc Bảo
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất