Phạm Duy
23.7.2010

Rhapsody
= theo nghĩa cổ (Hy Lạp) là "bài vè lịch sử"; trong âm nhạc ta gọi "raxpôđi" là "khúc cuồng tưởng" hay là "cuồng tấu khúc"; trong thi ca, nó là "điệu ngâm khoa trương cường điệu" – Riêng tôi gọi nó là "trường khúc tự do" vì nó khác với các thể tài khác như waltz, gavotte, tango, sonata... vốn đều những thể tài có khuôn khổ thức nhất định.

Hoàng Cầm bên bờ sông Đuống
Hoàng Cầm bên bờ sông Đuống

Bên Kia Sông Đuống - Thơ Hoàng Cầm, Phạm Duy phổ nhạc, hòa âm Duy Cường, Mỹ Linh trình bày


Lý do tôi phổ nhạc "Rhapsody Đuống River" là vì từ đầu năm 2010, tôi thấy không có bài viết nào của Hoàng Cầm trong các báo XUÂN thì biết ngay rằng anh bạn của tôi ốm nặng... Tôi muốn cho anh đỡ buồn nên ngồi soạn Bên Kia Sông Đuống để anh nghe, nhưng soạn xong rồi, chưa kịp thu thanh thì anh qua đời ! Tôi cố gắng hoàn tất bài hát này để kịp cho hát trong ngày lễ "100 ngày mất" của Hoàng Cầm...

Nay thì tôi đã chu toàn mọi việc, nói lên mối tình bền bỉ của tôi đối với Hoàng Cầm, từ những ngày cùng nhau làm văn nghệ (1947) ở chiến khu, qua những trang Hồi Ký (1977), tới những Hoàng Cầm Ca (1982), những cuộc giao lưu ở Hà Nội (2000-->2005) ... cho tới khi tiễn đưa anh tới tận nghĩa trang (2010)...


Phạm Duy & Hoàng Cầm

Phạm Duy

Phạm Duy

Phạm Duy

Phạm Duy & Hoàng Cầm

Đám tang Hoàng Cầm


Phạm Duy
23.7.2010

Nguồn: phamduy.com

Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất