Thôi Ông về động hoa vàng,
Và Ông yên nghỉ với ngàn cỏ hoa,
Nước non ngàn dặm ông cha,
Vẫn còn hai chữ sơn hà Việt Nam.

Huỳnh Minh Lệ
29.1.2013
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất