Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa
Album số 132
Thẻ Vũ Khanh


Bình luận


Yêu Em Một Nửa « Yêu Em Một Nửa Vũ Khanh CD Chronology CHIỀU NAY VẮNG EM » CHIỀU NAY VẮNG EM

Đăng Nhập/Xuất