Data

Thẻ Trịnh Công Sơn

Cảm ơn bạn Cao Tien Dung đã gởi album này về


Bình luận


CHÌM DƯỚI CƠN MƯA « CHÌM DƯỚI CƠN MƯA Trịnh Công Sơn CD Chronology NHẠC HÒA TẤU TRỊNH CÔNG SƠN » NHẠC HÒA TẤU TRỊNH CÔNG SƠN

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất