Bình luận


Trịnh Công Sơn Tape Chronology TRỊNH CÔNG SƠN - KHÁNH LY QUÁN VĂN 1967 » TRỊNH CÔNG SƠN - KHÁNH LY QUÁN VĂN 1967

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất