A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Dạ khúc - Nguyễn Mỹ Ca

Gió bay hương nhớ nâng tiếng đàn xa đưa
Sầu - vương vấn nguời mơ khóc trên dây tơ
Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng
Nào đâu thấy tình xưa mơ mộng
Ðàn ai lên cung oán tang tình gieo hờn
Ðàn ai ngân theo gió xê xang gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối lần dò chân theo lối mấp mô
Ôi cung đàn réo vang đêm trường
Giây tơ gào gío đê mê lòng
Lệ tràn vì đâu
Bao tình tê tái
Nương làn gío bay tìm ánh trăng sao .
Ðàn ai lên cung oán tang tình gieo hờn
Ðàn ai ngân theo gió xê xang gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chân theo lối mấp mô 

« Nghe những tàn phai - Trịnh Công Sơn TÂM VẤN & DẠ KHÚC Bài hát

Đăng Nhập/Xuất