A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Buồn tàn thu - Văn Cao

Ai lướt đi ngoài sương gió 
Không dừng chân đến em bẽ bàng 
Ôi vừa thoáng nghe em 
Mơ ngày bước chân chàng 
Từ từ xa đường vắng 
Đêm mùa thu chết 
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng 
Em ngồi đan áo 
Lòng buồn vương vấn 
Em thương nhớ chàng 
Người ơi còn biết em nhớ mang 
Tình xưa còn đó xa xôi lòng 
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên 
Chim với gió 
Bay về chàng quên hết lời thề 
Áo đan hết rồi 
Cố quên dáng người 
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa 
Kề má say xưa 
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần 
Thôi tình em đấy như mùa thu chết 
rơi theo lá vàng 

Nghe bước chân người sương gió 
Xa dần như tiếng thu đang tàn 
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần 
Và chờ tin hồng đến 
Đem mùa thu chết 
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng 
Em ngồi đan áo 
Lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng 
Người ơi còn biết em nhớ mong 
Đường xưa còn đó xa xôi lòng 
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên 
Chim với gió 
Bay về chàng quên hết lời thề 

Ai lướt đi ngoài sương gió 
Không dừng chân đến em bẽ bàng 
Ôi vừa thoáng nghe em 
Mơ ngày bước chân chàng 
Từ từ xa đường vắng 
Đêm mùa thu chết 
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng 
Em ngồi đan áo 
Lòng buồn vương vấn 
Em thương nhớ chàng 
Người ơi còn biết em nhớ mang 
Tình xưa còn đó xa xôi lòng 
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên 
Chim với gió 
Bay về chàng quên hết lời thề 
Áo đan hết rồi 
Cố quên dáng người 
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa 
Kề má say xưa 
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần 
Thôi tình em đấy như mùa thu chết 
rơi theo lá vàng

« Bên sông đưa người - Hoàng Trọng TÂM VẤN & DẠ KHÚC Bài hát Nghe những tàn phai - Trịnh Công Sơn »

Đăng Nhập/Xuất