A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Bản đàn xuân - Lê Thương

Đàn xuân tủi lòng nẩy cung đợi mong 
Reo ai oán trong khuê phòng 
Tình tang tang tính tính tình 
Tình tang tang tính tính tình 
Lạnh lùng hơn gió ngoài đồng 
Ngồi se chỉ hồng 
Hỏi ai hiểu không 
Tiếng oanh muốn nhắn lời thay những tiếng ngân 
Như chiếc bóng người chưa dám nhắc chân 
Chờ tin thơ chim hoàng oanh đưa 
Còn xa bay trong áng sương mờ. 

Đàn ca cảnh vườn 
Nhủ hoa thả hương 
Hương hoa luyến theo cung đàn 
Tình tang tang tính tính tình 
Tình tang tang tính tính tình 
Để cùng bay khắp trần hoàn 
Lời hoa kể rằng 
nhiều đêm rạng trăng 
Thấy ai ướm má hồng ru những tiếng êm 
Hoa cũng muốn trời cho có trái tim 
Để yêu riêng nhân tình hoa 
Và xuân tươi, tươi đến muôn mùa 

Đàn bao tuổi rồi, đàn ca chẳng ngơi 
Bao giây đứt trong quãng đời 
Tình tang tang tính tính tình 
Tình tang tang tính tính tình 
Của tình duyên số mạng người 
Đàn ca nửa lời 
Để cung nhẹ lơi 
Có dây nắn tiếng cười dây nắn tiếng than 
Dây nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang 
Tuỳ theo dây tơ tình tơ duyên 
Và theo dây lưu luyến u huyền 

« Dứt đường tơ - Văn Thủy & Doãn Cảnh TÂM VẤN & DẠ KHÚC Bài hát Bạn lòng - Hoàng Trọng »

Đăng Nhập/Xuất