A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Dứt đường tơ - Văn Thủy & Doãn Cảnh

Khói mây chiều buồn vương theo gió 
Sáo êm ru hiu hắt lời thơ 
Lòng lắng trôi theo nguồn say mơ 
Khúc mơ hồ vương vương lưu luyến 
Mơ đến ngày đầy ánh huy hoàng 
Lòng ơi dứt đi đường tơ 

Tóc tang còn âm u trong gió 
Thiết tha chi những mối hoài mong 
Ðàn lẻ cung thôi đừng buông tơ 
Ðắm hương tình khi đang giông tố 
Non nước đang tràn máu anh hùng 
Ðừng mơ ái ân đàn ơi 

Rung chi tơ lòng 
Ðầy vơi cung oán mơ mộng 
Buồn theo tiếng gió vấn vương qua cành lá 
Duyên tơ lỡ làng 
Sầu vương theo khúc bẽ bàng 
Ðìu hiu lướt êm trên hàng tơ liễu xanh 

Suối u huyền trầm lan trong gió 
Quyến trăng thanh lấp lánh vàng tơ 
Hờn chiến chinh vang lừng không gian 
Nhớ chăng lòng quê hương nguy biến 
Mau đứng lên chào đón thanh bình 
Lòng ơi dứt đi đường tơ ...

« Tiếng dương cầm - Văn Phụng TÂM VẤN & DẠ KHÚC Bài hát Bản đàn xuân - Lê Thương »

Đăng Nhập/Xuất