Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa Productions
Thẻ Vũ Khanh Tuấn Ngọc Sĩ Phú


Bình luận


TÌNH ĐÃ VỤT BAY « TÌNH ĐÃ VỤT BAY Tuấn Ngọc CD Chronology NHỜ EM GIỮ LẤY TÌNH TA » NHỜ EM GIỮ LẤY TÌNH TA

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất