A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Anh đã biết sẽ có một ngày một ngày như hôm nay
Trời tháng tám không có sương mù nắng lên thật đẹp
Anh đã biết sẽ có một ngày một ngày thật xinh
Anh sẽ đưa em cuối cuộc đời bình yên trong hơi thở
Em cũng biết sẽ có một ngày một ngày như hôm nay
Em sẽ đón những chiếc hôn đầu đắng cay tuyệt vời
Em đã biết sẽ có một ngày một ngày thật xinh
Sẽ vuốt mi vuốt mắt ru anh ngủ chẳng buồn chuyện vu vơ
Con biết sẽ có một ngày một ngày anh em bỡ ngỡ thấy nhau
Biết nói những gì cho thấy không xa lạ
Một ngày hân hoan khi hào bình sẽ đến
Để con biết con còn có cha....
Mẹ có biết con đã nguyện cầu lâu lắm
Chỉ ước mơ sẽ có một ngày một ngày như hôm nay...

Con biết con đã nguyện cầu một ngày không xa có thể hôm nay
thấy những bạn bè thật dễ thương vô cùng
Một ngày hân hoan ôi hoà bình đã đến
Để con biết con còn có nhau
Mẹ có biết con đã nguyện cầu lâu lắm
Chỉ ước mơ một ngày môt ngày như hôm nay....

« Ngày xưa Hoàng Thị (Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư) THÁI THANH VỚI NHỮNG BẢN TÌNH CA Bài hát Tình chết như mùa đông (Trần Văn Bùi) »

Đăng Nhập/Xuất