Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa Productions
Thẻ Sĩ Phú


Bình luận


SĨ PHÚ & TRỞ VỀ BẾN MƠ « SĨ PHÚ & TRỞ VỀ BẾN MƠ Sĩ Phú CD Chronology CHỜ EM » CHỜ EM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất