A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Thuyền ơi, bến xưa ai đang ngóng chờ 
Dòng sông cũ điều hiu nước trôi lững lờ 
Bóng con đò chèo khua trên sông vắng 
Xa bến bờ chập chùng một hàng cây 

Giòng đời trôi nước trôi như bao tháng ngày 
Còn lưu luyến tình trăng nước vui xum vầy 
Mái tranh chiều mịt mờ trong sương khói 
Hai mái đầu thầm ước mơ xây đời 

Hình bóng làng xưa xa mờ 
Thuyền ơi đi mãi mãi đâu 
Nổi trôi đi muôn phương? 
Bao nhiêu lá vàng rơi đầy 
Gió thoảng hoàng hôn đưa về 
Vẳng tiếng ai hò gần xa gieo nhớ thương 

Về nơi bến xưa cho tươi thắm lòng 
Ðời muôn hướng dù sông nước chia đôi dòng 
Sóng muôn trùng thuyền ơi mau ghé bến 
Vui nối lại tình thương bao êm đềm 
Vui nối lại tình thương đời ấm êm.

« Mẹ ơi ! - Trần Văn Nhi & Trần Văn Lý SĨ PHÚ THỜI TIẾNG HÁT LÊN NGÔI 2 Bài hát

Đăng Nhập/Xuất