A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
4/11/2017

Những bài tình ca Trầm Tử Thiêng viết riêng cho một người...

Người con gái của mười năm "mộng mị" trong tình yêu cô đến với nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người để đêm đêm nhớ Sài Gòn là nỗi nhớ quê hương hay nỗi nhớ người thương ở lại, người tình cuối quằn theo những vết thương ngày cũ vẫn nguyên sơ yêu thương như thuở ban đầu, người mà ông đã gởi hành lý cho chuyến đi xa...

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-28

« Tình Khúc Bolero (27): Bài Hương Ca Vô Tận TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (29): Tám nẻo đường thành »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất