A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
21/10/2017

Tiếng hát Duy Khánh đưa người nghe về một làng quê Trung xa lắc lơ nép mình bên hàng thùy dương và những bóng dừa, nghe như trong gió có vị mặn của muối, nghe như đất và muối cũng theo bà vào trong tiếng ru, những lời ru được đẽo lên từ những luống cày thấm đẫm giọt mồ hôi...

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/tinh-khuc-bolero-26-ve-que-ngoai

« Tình Khúc Bolero (25): Những đóm mắt hoả châu TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (27): Bài Hương Ca Vô Tận »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất