A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
6/10/2017

Chiến tranh không chỉ chia cắt tính bằng thời gian với Bảy Ngàn Đêm của Trầm Tử Thiên mà chiến tranh còn mang trong nó nhiều gương mặt người với những câu hỏi không lời giải đáp. Và Để trả lời cho câu hỏi (Trúc Phương) về chiến tranh có khi những người nghệ sĩ Việt tài hoa phải đi qua kiếp khổ nạn của mình...

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/tinh-khuc-bolero-24-tam-trang-tuoi-tre-trong-chien-tranh-phan-3

« Tình Khúc Bolero (23): Tâm trạng tuổi trẻ trong chiến tranh - Phần 2 TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (25): Những đóm mắt hoả châu »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất