A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
29/9/2017

7

Thân phận tuổi trẻ trong chiến tranh Việt Nam qua những bài hát bắt đầu bằng những con số rất lạ như Tám Điệp Khúc Quân Lực VNCH, Bảy Ngàn Đêm Góp Lại, và cả tâm sự thời hậu chiến qua đoạn trích bài viết của nhà văn Trần Dạ Từ...

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-23

« Tình Khúc Bolero (22): Chia tay nhạc sĩ Hoàng Giác và Nhà thơ Thanh Tùng TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (24): Tâm trạng tuổi trẻ trong chiến tranh - Phần 3 »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất