A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
15/9/2017

Tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả của Mơ hoa, Ngày vềLỡ cung đàn vừa qua đời tại Hà Nội, và nhà thơ Thanh Tùng, tác giả của bài thơ Thời hoa đỏ với những câu thơ rưng rức lòng về một tình yêu chơi vơi cũng vừa mất tại Sài Gòn ...

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-22-chia-tay-nhac-si-hoang-giac-va-nha-tho-thanh-tung

« Tình Khúc Bolero (21): Lời Mẹ Ru TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (23): Tâm trạng tuổi trẻ trong chiến tranh - Phần 2 »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất