A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
8/9/2017

Những bài hát về mẹ cho mùa Vu Lan, ngẫm về sự tích Vu Lan qua tiếng hát Thái Thanh trình bày bài Đạo ca Quán Thế Âm của Pham Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư, bài Mẹ Tôi sáng tác năm 13 tuổi của Nhị Hà, và Lời Mẹ Ru như lụa như ngọc như thơ của Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly và Uyên Phương. 

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-song-21-loi-me-ru

« Tình Khúc Bolero (20): Tâm trạng tuổi trẻ và chiến tranh - Phần 1 TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (22): Chia tay nhạc sĩ Hoàng Giác và Nhà thơ Thanh Tùng »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất