A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
1/9/2017

Những bài hát Bolero chuyển tải tâm trạng những con người yêu quê hương, hát lên niềm đau tổ quốc chia ly, hát lên những đớn đau của dân tộc để hôm nay khi nghe lại cảm giác nỗi buồn 50 năm trước các nghệ sĩ cha chú đã hát đã nói dường như vẫn không hề cũ dù dất nước đã không còn chiến tranh.  

VNCH phồn hoa đô hội trước 1975 mở ra với tất cả các trào lưu thế giới nhưng người nghệ sĩ đã không nhảy múa hát ca trên vận mệnh Quốc gia dân tộc.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-20-tam-trang-tuoi-tre-va-chien-tranh-1

« Tình Khúc Bolero (19): Bolero Đằng Ngoài TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (21): Lời Mẹ Ru »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất