A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
9/8/2017

Sự sống lại mạnh mẽ của Bolero tại Việt Nam qua các giọng ca mới toanh không qua trường lớp và hát hay đến não nùng, những bản tình ca muôn năm cũ nhưng lâu nhàm chán trong Tình Khúc Bolero tối nay với Mai Hoa và nhà báo Trần Minh.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-18

« Tình khúc Bolero (17): Đôi Mắt Người Xưa TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (19): Bolero Đằng Ngoài »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất