A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
5/8/2017

Có nhiều tên tác giả gắn với bài hát 'Đập Vỡ Cây Đàn' như là Hoa Linh Bảo, Tùng Vân Tuyết Sơn mà nói như một khán giả là nghe như tên các tượng Phật, vậy ai là tác giả thật sự của bài hát? 

Cùng nghe lại 'Cô Hàng Xóm' và 'Người yêu Cô đơn' để ngẫm về chât tự sự của Bolero.   

Mai Hoa và nhà báo Trần Minh thực hiện. 

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-16-dap-vo-cay-dan


« Tình Khúc Bolero (15): Duyên Kiếp TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình khúc Bolero (17): Đôi Mắt Người Xưa »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất