A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
17/6/2017

Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, tác giả hai bài thơ đã cùng âm nhạc của Phạm Duy trở thành bất hủ trong lòng người Việt Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình đã ra đi vào ngày 9/6/2017 tại miền Nam California.

Kiếp nào có yêu nhauĐừng bỏ em một mình, và Ai trở về xứ Việt là những sang tác thơ của bà đã được ngân nga qua nhiều thế hệ người Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau trong các nét nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy với hai sáng tác đầu đầy tính văn học lãng mạn và sang tác sau đầy khắc khoải đớn đau với quê hương và than phận người Việt Nam qua phần nhạc của nhạc sĩ Phan Văn Hưng

Chương trình Tình Khúc Bolero hôm nay xin được dành để tưởng nhớ đế nhà Thơ Mình Đức Hoài Trinh Các bài hát sử dụng torng chương trình: Kiếp nào có yêu nhau - Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh Bản trình bày của Đức Tuấn, Thái Thanh Ai trở về xứ Việt  - Nhạc: Phan Văn Hưng, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh Trình bày: Khánh Ly Đừng bỏ em một mình - Nhạc: Phạm Duy, Thơ: Minh Đức-Hoài Trinh Bản trình bày của Lệ Thu, Mai Khôi.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-11-kiep-nao-co-yeu-nhau

« Tình Khúc Bolero (10): Gạo trắng trăng thanh TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (12): Tình Nghèo »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất