A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
2/6/2017

Nghe lịch sử lập lại qua bài Vọng Cổ Teen của Trần Anh Khôi do Vĩnh Thuyên Kim hát để nhớ các bài 'dân ca mắm bò (Mambo) 'Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng', 'Gạo Trắng Trăng Thanh' của Hoàng Thi Thơ... 

Nghe Ngọc Sơn xuống giọng trong 'Đôi Ngã Chia Ly' và nghe Thanh Nga ca 'Hai Lối Mộng' trước khi vô Vọng cổ để thấy chất xàng xê trong Boleoro Việt đã mua đứt điệu nhạc Nam Mỹ như thế nào.

Chương trình do Mai Hoa phụ trách và khách mời là Nhà báo Trần Minh.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-10-gao-trang-trang-thanh

« Tình Khúc Bolero (9): Thành phố buồn TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (11): Kiếp Nào có yêu nhau »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất