A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
2/5/2017

Nghe Tình chết theo mùa đông, Thành phố buồn, và Riêng một góc trời qua các giọng ca Ý Lan, Chế Linh và Tuấn Ngọc mới thấy rằng ranh giới của cái mà gọi là sang và sến thật nhập nhòa.

Hay nói đúng hơn không có nhạc sang hay sến mà chỉ có nhạc hay hay dở, cũng như không có giọng ca hay hay sến mà chỉ có trình bày hay hay dở mà thôi.

Chương trình do Mai Hoa thực hiện cùng khách mời là nhà báo Trần Minh.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-9-thanh-pho-buon

Hits 268
« Tình Khúc Bolero (8): Bao giờ em quên TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (10): Gạo trắng trăng thanh »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất