A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
20/4/2017

Từ bài Bolero đầu tiên Chiều trong rừng thẳm của Anh Việt cho đến Nửa đêm ngoài phố của Trúc Phương của thời Bolero cực thịnh của âm nhạc miền Nam, Bolero đã dệt nên tâm tình Việt chân phương đẹp đẽ như thế nào. 

Được xem như một bài Bolero đầu tiên của Việt Nam, Chiều trong rừng thẳm của Anh Việt có một sắc thái hoàn tòa khác hẳn cái tình tứ dân dã Duyên quê của Hoàng Thi Thơ vốn cũng được xem như là một trong những bài Bolero đầu tiên của nhạc Việt.

Tiếp đến chuyển sang thời kỳ cự thịnh, Bolero Duyên kiếp của Lam Phương mà hầu như không ai không biết, và cuối cùng Nữ Hoàng Sầu Muộn Thanh Thúy sẽ đưa người nghe về một Nữa đêm ngoài phố của Trúc Phương để rồi chỉ thấy rằng Bolero đó là cái Tình của những tâm hồn Việt đã cột chặt cuộc đời họ với dãi đất Việt Nam.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-5-tu-rung-ra-pho

« Tình Khúc Bolero (4): Trăng Phương Nam TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (6): Vết thương ngày cũ »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất