A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
29/3/2017

Với những ai từng tỏ ý rẻ rúng Bolero, liệu họ có thể nói gì khi nghe Guantanamera, My Heart Will Go On, và Yesterday của The Beattles? 

Những bài hát lừng lẩy này đều là những bản bolero đã cùng đi với nhân loại hát qua nhiều thế hệ, qua nhiều quốc gia với nhiều chính thể khác nhau trên khắp thế giới, và khó có ai cưỡng lại sức hấp dẫn lay động của những gia điệu và ca từ thật xao xuyến này.

Chương trình do Mai Hoa và khách mời là Nhà Báo Trần Minh phụ trách.

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/bolero-songs-2-my-heart-will-go

« Tình Khúc Bolero (1): Historia de un Amore TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (3): Nắng Chiều »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất