A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Mai Hoa
27/3/2017

Chương trình Tình Khúc Bolero trên SBS Việt Ngữ sẽ đưa quý vị đi lại từ đầu dòng chảy Bolero và để thấy mình được tan ra trong điệu nhạc phương Tây đã được Việt hóa bởi người sáng tác, người hát, và người nghe quá đỗi tài tình như thế nào, và để yêu hơn tình tự quê hương qua các bài hát quen thuộc của mỗi người. 

Nguồn: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/en/audiotrack/bolero-songs-1-historia-de-un-amore

TÌNH KHÚC BOLERO Bài hát Tình Khúc Bolero (2): My Heart Will Go On »

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất