Data

Thẻ Phạm Quang Tuấn

Dạ khúc
nhạc: Phạm Quang Tuấn     
thơ: Thanh Tâm Tuyền
trình bày: Hoàng Ngọc-Tuấn

Lệ đá xanh
Phạm Quang Tuấn     
thơ: Thanh Tâm Tuyền
trình bày: Lệ Mai (soprano) & Phạm Quang Tuấn (guitar)

Mai
nhạc: Phạm Quang Tuấn     
thơ: Thanh Tâm Tuyền
trình bày: Lệ Mai (soprano) & Phạm Quang Tuấn (guitar)

Màu khói
nhạc: Phạm Quang Tuấn     
thơ: Khiêm Lê Trung
trình bày: Lệ Mai (soprano) & Phạm Quang Tuấn (guitar)

Ðoản khúc mưa
nhạc: Phạm Quang Tuấn     
thơ: Trần Ðình Lương
trình bày: Lệ Mai (soprano) & Phạm Quang Tuấn (guitar)

Giấc ngủ
nhạc: Phạm Quang Tuấn
ca từ: phỏng theo thơ Khiêm Lê Trung
trình bày: Lệ Mai (soprano) và Phạm Quang Tuấn (guitar)

Chiều hoang    
nhạc: Phạm Quang Tuấn
ca từ: phỏng theo thơ Cát Biển
trình bày: Lệ Mai (soprano) và Phạm Quang Tuấn (guitar)

Tranh bìa: Giá trị xanh #3 của Lê Thánh Thư

Nguồn: tienve.org

Bình luận


Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất