Bình luận


MỘNG DƯỚI HOA « MỘNG DƯỚI HOA Phạm Đình Chương CD Chronology TÌNH KHÚC PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG - ĐỢI CHỜ » TÌNH KHÚC PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG - ĐỢI CHỜ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất