Data

Nhà sản xuất Mây Productions
Thẻ Phạm Đình Chương Hoài Bắc


Bình luận


NGỢI CA TÌNH YÊU « NGỢI CA TÌNH YÊU Phạm Đình Chương CD Chronology TÌNH CA PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG » TÌNH CA PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất