Bình luận


DỊ KHÚC BÍCH KHÊ « DỊ KHÚC BÍCH KHÊ Phạm Duy CD Chronology Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa » Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất