Data

Nhà sản xuất Phương Nam Phim
Thẻ Phạm Duy Duy Quang

Hòa âm: Duy Cường & Nhật Trung

Bình luận


TÌNH CA PHẠM DUY 3 « TÌNH CA PHẠM DUY 3 Phạm Duy CD Chronology TÌNH CA PHẠM DUY 1 » TÌNH CA PHẠM DUY 1

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất