Data

Nhà sản xuất Thúy Nga
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


NGẬM NGÙI « NGẬM NGÙI Phạm Duy CD Chronology PHẠM DUY 1 - NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH » PHẠM DUY 1 - NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất