Data

Nhà sản xuất Võ Thiện Thanh Studio
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


TÌNH CA PHẠM DUY 5 « TÌNH CA PHẠM DUY 5 Phạm Duy CD Chronology DỊ KHÚC BÍCH KHÊ » DỊ KHÚC BÍCH KHÊ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất