Data

Thẻ Phạm Duy Radio

1, 2, 3
Đài Phát Thanh Sài Gòn
Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật

4
Đài Phát Thanh Sài Gòn
Tuần Báo Nghệ Thuật Truyền Thanh

Nguồn: phamduy.com

Bình luận


Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất