Data

Nhà sản xuất Music Faces Recording Studio
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


Minh Họa Truyện Kiều - Phần 3 « Minh Họa Truyện Kiều - Phần 3 Phạm Duy CD Chronology TÌNH CA PHẠM DUY 5 » TÌNH CA PHẠM DUY 5

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất