Data

Nhà sản xuất Làng Văn Productions
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


Minh Họa Truyện Kiều - Phần 1 « Minh Họa Truyện Kiều - Phần 1 Phạm Duy CD Chronology Rong Ca - Người Tình Già Trên Đầu Non » Rong Ca - Người Tình Già Trên Đầu Non

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất