Data

Nhà sản xuất Nhạc Việt Collections
Thẻ Phạm Duy


Bình luận


Rong Ca - Người Tình Già Trên Đầu Non « Rong Ca - Người Tình Già Trên Đầu Non Phạm Duy CD Chronology TÌNH CA PHẠM DUY 3 » TÌNH CA PHẠM DUY 3

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất