Data

Thẻ Phạm Duy


Bình luận


TỔ KHÚC BẦY CHIM BỎ XỨ « TỔ KHÚC BẦY CHIM BỎ XỨ Phạm Duy CD Chronology Tình Vẫn Rong Chơi » Tình Vẫn Rong Chơi

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất