Data

Nhà sản xuất John Tomlinson Recording Studio
Thẻ Duy Cường Phạm Duy


Bình luận


Con Đường Tình Ta Đi 2 « Con Đường Tình Ta Đi 2 Phạm Duy CD Chronology CON ĐƯỜNG CÁI QUAN » CON ĐƯỜNG CÁI QUAN

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất