A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

18. GIÃ ƠN CÁI CỐI CÁI CHẦY và VỀ MIỀN NAM 

Đôi vợ chồng trẻ: 
Giã ơn cái cối cái chầy 
Đêm khuya giã gạo, có mầy, có tao 
Giã ơn cái nhịp cầu ao 
Đêm khuya vo gạo, có tao có mầy. 

Dân chúng: 
Về miền Nam đem theo sương gió xưa 
Về đồng khô đem cơn mưa rét về 
Người về đây thương nhớ lắm con đường xa 
Về miền Trung, ra xứ Bắc yêu mẹ cha 
Đường từ xa đem ta đã tới đây 
Chùa chiều nay rung chuông trên luống cầy 
Người gửi ơn ra bốn phía chân trời mây 
Ngẩng đầu lên dâng vút đóa linh hồn say 
Đường về đây... Đường về đây 
Trời về Tây nghe gió cuồng bay... 


19. ĐƯỜNG ĐI ĐÃ TỚI 

Toàn thể nhân dân: 
Đường đi đã tới... Lòng dân đã nối... 
Người tạm dừng bước chân vui người ơi 
Người mơ ước tới... Đường tan ranh giới 
Để người được mãi 
Đi trong một duyên tình dài 
Con đường thế giới xa xôi 
Trong lòng dân chúng nơi nơi

« 17.Cửu Long Giang, Về Miền Nam CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát

Đăng Nhập/Xuất