A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

10. NƯỚC NON NGÀN DẶM RA ĐI 

Huyền Trân Công Chúa: 
Nước non ngàn dặm (à a a) ra đi 
Nước non ngàn dặm (à a a ra) đi 
Dù đường thiên lý xa vời 
Dù tình cố lý chơi vơi 
Cũng không dài bằng lòng thương mến người 
Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân 
Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân 
Bằng hồn trinh nữ mơ màng 
Bằng tình say đắm ơi chàng 
Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân 
Nhưng ánh Tháp vàng 
Cây quế giữa rừng 
Chỉ một mùa tang là hương là sắc (ứ) tan 
Tàn cả tình yêu 
Vì hận còn gieo 
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu 
Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ 
Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ 
Mộng ngoài biên giới mơ hồ 
Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ 
Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma.

« 9.Ai Đi Trên Dặm Đường Trường, CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 11.Gió Đưa Cành Trúc La Đà, 12.Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo »

Đăng Nhập/Xuất